หน้าที่ของลูกค้าที่ดีควรจะต้องอ่านให้ละเอียดก่อนจะเช่าชุด

 

 
 
 
 Remark:!!! Accident for Customer or Owner Shop 30 Days ทำการซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ฝ่าย (เหตุการณ์สุดวิสัยซึ่งไม่มีใครรู้อนาคต )


1.ทางร้านจำเป็นต้องตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียด เพราะในแต่ละวันมีลูกค้าใหม่มาจองชุดและทยอยมาส่งคืนชุดเป็นจำนวนมาก ในกรณีลูกค้าบางท่านที่ทำให้ชุดเสียหาย เช่น ขาดชำรุด หรือ องค์ประกอบของชุดหาย ทางร้านจำเป็นจะต้องส่งเข้าโรงงานเพื่อไปตีราคาค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาถึง 2-3 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชุดที่ส่งซ่อมจากนั้นจะทำการหักค่าเสียหายจากเงินประกันของลูกค้าอาจจะโอนเงินให้ล่าช้ากว่าลูกค้าปกติเพราะลูกค้าทำชุดของทางร้านเสียหายค่ะ และโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้ )  (หากมีอะไรเสียหายในกรณีที่เสียหายมากกว่า 1 จุด ทางร้านจำเป็นที่จะต้องยึดเงินประกันของชุดนั้นไว้ก่อน จนกว่าทางร้านจะส่งซ่อมเสร็จ  (ตามใบแจ้งหนี้ของทางร้านที่ส่งซ่อม เบิกจ่ายตามความเป็นจริง ) โดยจะหักจากเงินประกันที่ยึดไว้เหลือเท่าไหร่ทางร้านจะจ่ายคืนแก่ลูกค้า ***ทางร้านส่งซ่อมที่ร้าน fix it ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม สำหรับชุดเสื้อหนาวที่เสียหาย***


2. ทางร้านทำการซักแห้งเองและดูแลเองทั้งหมด    ฉะนั้น เราจะตรวจเช็คสินค้าแและซักแห้งทีละกรุ๊ป ซึ่งทางร้านจะเห็นข้อเสียของลูกค้าว่าตรงไหนเสียหายบ้าง  ในแต่ละวันมีลูกค้าเดินทางหลายกรุ๊ปหลายประเทศ


 
3.ในกรณีที่ทำเสื้อกันหนาวหายทางร้านจะหักจากเงินค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างทางร้านกับผู้เช่า (ในกรณีที่เป็นเสื้อตัวใหม่)
 
 
  4. ในกรณีที่ทางร้านคืนเงินประกันช้ากว่ากำหนด และเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย (กับเจ้าของร้าน-ซึ่งดำเนินกิจการโดยเจ้าของคนเดียว) ทางร้านจะแจ้งให้ทราบทาง Line นะคะ หรือแจ้งทาง SMS ให้ทราบ โดยยินดีที่จะจ่ายค่าปรับล่าช้าให้กับลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเป็นกรณีไป